Referat af generalforsamling 2023

Amatørteateret Charlottentotterne. Torsdag den 27. april 2023 

Der deltog 12 medlemmer, hvoraf 5 var bestyrelsen. 

 1. Valg af dirigent: Karina Grøn Henriksen blev valgt 
 2. Valg af referent: Karina Grøn Henriksen blev valgt 
 3. Valg af stemmeudvalg: Vi vælger et udvalg hvis det bliver nødvendigt. 
 4. Fremlæggelse af dagsorden: Karina Grøn Henriksen konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og gennemgik derefter dagsordenen. 
 5. Bestyrelsens beretning: Formand Lars Hansen fremlagde bestyrelsens beretning. I 2022 kunne vi endelig starte op efter Corona og vi lagde ud med at spille Alma og de alternativt begavede, det var et godt forløb, godt fremmøde og god opbakning fra publikum, vi nåede næsten de magiske 100. I 2021 søgte vi HTK Fritid og Kultur om tilskud til 4 nye LED lamper, vi fik bevilliget det halve derfor kunne vi i 2022 købe to nye lamper ind til foreningen og vi forventer at købe 2 mere i 2023. Foreningens 2 teknikere har hjulpet med at lave lys til en operaforestilling i Næstved. Den enes høreapparat hylede om kap med dem på scenen og den andens trommehinder svingede voldsomt. Men det genererer en god indtægt til foreningen og vi håber at kunne fortsætte samarbejdet i 2023. 
 6. Regnskab og budget. Kasserer Karina Grøn Henriksen gennemgik regnskabet, som blev godkendt. I budgettet omdøbes udgiftspunktet ”Møder” til ”Arrangementer”, så det stemmer med Regnskabet. Budgettet blev godkendt. 
 7. Indkomne forslag: Der var ikke nogen indkomne forslag 
 8. Fastsættelse af kontingent: Vi bibeholder kontingentet på 100kr for alle medlemmer 
 9. Fremtidsplaner. Lars Hansen har fundet et lille julestykke frem og tager kontakt til dem der skal have en rolle. Vi regner med en gennemlæsning eller to før sommerferien og så starter vi med at øve til august. Karina Grøn Henriksen vil gerne starte op på den muntre tankstation, som vi lagde på hylden i 2020 pga. Corona. Planen er at vi starter efter nytår og håber at kunne spille lige inden sommerferien. 
 10. Valg af bestyrelse. Karin Jensen og Anne-Marie Kehlet Olsen blev genvalgt til bestyrelsen. 

Bestyrelsen består herefter af:

 • Formand: Lars Hansen
 • Næstformand og Kasserer: Karina Grøn Henriksen
 • Bestyrelsesmedlemmer: Karin Jensen, Anne-Marie Kehlet Olsen og Buster Pedersen
 1. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Hanne Grøn Rügge og Erik Krøger blev genvalgt som suppleanter 
 2. Valg af 1 revisorer. Michael Jagd blev genvalgt som Revisor 
 3. Valg til udvalg. Vi fortsætter med vores Teknikudvalg, som består af Lars Hansen og Jens Andersen. Sommerfest-udvalget består af Hanne Grøn Rügge og Karina Grøn Henriksen. Derudover nedsatte vi et oprydningsudvalg som skal facilitere oprydning og ombygning af vores rekvisitrum, så vi kan få sat hylder op og gennemgået alt hvad vi har liggende. Vi besluttede at holde en oprydningsweekend den 2-3. september i forbindelse med sommerfesten. Vi opfordrer alle medlemmer til at deltage. 
 4. Eventuelt. Køge Scenen spiller Charleys Tante i Maj. Karina lægger opslag op i Facebook gruppen, så vi kan finde en dag og tage ned og se det sammen. 

Efter generalforsamlingen var der, traditionen tro, smørrebrød. Vi sluttede aftenen af med sammen at se lørdagsforestillingen af Ægtemand i knibe som vi opførte i Marts 23.