Referat af generalforsamling 2020

Referat af Generalforsamlingen 2020:

 1. Valg af dirigent – Karina
 2. Valg af referent – Karina
 3. Valg af stemmeudvalg – Vi vælger et udvalg hvis det bliver nødvendigt.
 4. Fremlæggelse af dagsorden – Karina konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og gennemgik dagsordenen.
 5. Bestyrelsens beretning – Lars fortalte lidt om året der er gået siden sidste generalforsamling, og der er jo sket en del. Vi kommer jo ikke udenom at snakke om Corona, som har lukket foreningen på ubestemt tid, men inden da nåede vi både at øve på revy og en ny forestilling. Vi måtte desværre aflyse sommerfesten, da smittetrykket i kommunen var stigende efter sommerferien, så den må vi have til gode. Juleafslutningen sidste år med pakkeleg og æbleskiver var et stort hit, og den håber vi at kunne gentage i år, men det kommer selvfølgelig an på smittetrykket.
 6. Regnskab og budget – Karina gennemgik regnskabet som blev godkendt.
 7. Indkomne forslag – Ingen
 8. Fastsættelse af kontingent – Vi fortsætter med det hidtidige kontingent på 100 kr
 9. Fremtidsplaner – Vi genoptager den muntre tankstation, når vi igen kan samles ordentligt. Derudover har både Karina og Lars ideer til andre stykker, som vi kan gå i gang med. Vi håber at Corona er så meget på tilbagegang til december, så vi kan holde vores juleafslutning, men det må tiden vise. Det vil bestyrelsen beslutte på et senere tidspunkt.
 10. Valg af bestyrelse.
  Lars er genvalgt som formand
  Karina blev genvalgt
  Buster blev genvalgt
 11. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  Anne Marie blev genvalgt
  Hanne blev genvalgt
 12. Valg af 1 revisorer samt 1 revisor suppleant.
  Michael Jagd blev genvalgt som revisor
  Ditte blev genvalgt som suppleant
 13. Valg til udvalg – Vi har ingen udvalg lige pt.
 14. Eventuelt – Vi savner alle sammen hinanden.

Det var en kort generalforsamling i år, og da vi jo ikke havde mulighed for at byde på smørrebrød, som vi plejer, lod vi i stedet mødet køre til lidt fri snak imellem medlemmerne. Vi glæder os meget til at komme i gang igen og håber at det bliver snart.

Tak for et godt møde 🙂