Referat af generalforsamling 2021

 1. Valg af dirigent – Lars
 2. Valg af referent – Karina
 3. Valg af stemmeudvalg – Vi vælger et udvalg hvis det bliver nødvendigt.
 4. Fremlæggelse af dagsorden – Lars konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og gennemgik dagsordenen.
 5. Bestyrelsens beretning – Lars fortalte lidt om året der er gået siden sidste generalforsamling, og der er jo ikke sket meget, da vi har været lukket ned i hele perioden.
 6. Regnskab og budget – Karina gennemgik regnskabet som blev godkendt. Der var et par rettelser til budgettet, da vi ikke forventer at have nogle indtægter og udgifter forbundet med opførsler i 2020. Karina tilrettede budgettet og det blev godkendt. Se det redigerede budget her
 7. Indkomne forslag – Ingen
 8. Fastsættelse af kontingent – Vi fortsætter med det hidtidige kontingent på 100 kr for alle medlemmer. Passive og aktive medlemmer har samme rettigheder i foreningen.
 9. Fremtidsplaner – Den muntre tankstation er lagt på is til et senere tidspunkt, da flere af rollehaverne ikke længere har mulighed for at deltage. Derfor er Lars og Karina i gang med at se på alternativer (3m+3k)
  Lars og Jens er ved at undersøge muligheden for at søge penge til nogle nye lamper, så vi kan få skiftet yderligere ud med LED. Dette er dog ikke sat i budget, da vi forventer at det først bliver aktuelt i 2022.
  Vi vil forsøge at gøre lidt mere ud af hyggen bag scenen, når vi spiller. De medvirkende skal ikke selv købe sodavand i foyeren. Foreningen sørger for Kaffe, the, chips, frugt og sodavand til forestillingerne.
  Nu da vi igen kan samles vil det også være aktuelt igen at begynde at se på renovering af vores rekvisitrum. Evt. også en oprydningsdag.
  Vi har ikke så mange medlemmer som ønsker en rolle lige pt, så vi skal være meget obs. på også at få aktiveret de medlemmer som ikke har en rolle. Både som hjælp bag scenen, men vi vil også gerne genoptage juleafslutningen, så vi kan mødes igen alle sammen.
 10. Valg af bestyrelse.
  Karin blev genvalgt
  Anne Marie blev valgt
 11. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  Hanne blev genvalgt
  Erik blev valgt
 12. Valg af 1 revisorer samt 1 revisor suppleant.
  Michael Jagd blev genvalgt som revisor
  Ingen stillede op som suppleant
 13. Valg til udvalg – Vi har ingen udvalg lige pt.
 14. Eventuelt – Velbekomme

Efter generalforsamlingen afholdt vi vores sommerfest med grill og masser af hygge. Det var dejligt igen at kunne samles og vi glæder os alle sammen til at komme rigtigt i gang igen.

Tak for et godt møde