Referat af generalforsamling 2019

1. Valg af dirigent: Karina blev valgt som dirigent

2. Valg af referent: Karina blev valgt som referent.

3. Valg af stemmeudvalg: Vi blev enige om at vælge stemmeudvalg hvis det blev nødvendigt.

4. Fremlæggelse af dagsorden: Karina konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og gennemgik dagsordenen.

5. Bestyrelsens beretning: Lars fortalte lidt om året der er gået. Vi havde kæmpe succes med Charleys Tante i 2018, vi satte publikumsrekord med hele 160 besøgende. Lars takkede, på instruktørens vegne, for den flotte mødedisciplin der har været under prøverne. Efter Charleys Tante øvede vi Syndflod, som vi opførte i starten af 2019. Det var noget helt anderledes og mere alvorligt. Vi havde besøg af forfatteren til den ene forestilling, som roste vores arbejde. Juleafslutningen 2018 var et stort hit og virkeligt hyggeligt. Det vil vi gerne gøre til en tradition fremover.
Og så har vi fået rigtigt træk på vores tæppe nu.

6. Fremlæggelse af regnskab: Karina fremlagde foreningens regnskab. Pr 31/12-18 har foreningen lige over 10.000 kr. Den store succes med Charleys Tante gav os en rigtig flot indtjening i ’18 på 11500 i billetindtægter. Til gengæld blev der også brugt ret mange penge på stykket, både i form af opførselsafgifter og indkøb til forestillingen. En anden stor post på regnskabet i ’18 var indkøb af en farve laserprinter til godt 5000. Men nu kan vi trykke flyers, plakater og programmer selv, uden at være afhængige af at nogen kan gøre det på arbejdet, eller få det trykt ude i byen. Regnskabet blev godkendt.

7. Indkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag.

8. Fastsættelse af kontingent: Vi blev enige om at fortsætte med det nuværende kontingent på 100kr for alle medlemstyper.

9. Fremtidsplaner: Lone er gået i gang med en revy, som de i øjeblikket er en lille gruppe der sidder og skriver på. Planen er at vi til september skal i gang med at øve.
Vi har planer om at bruge foråret på at få ryddet op i vores rekvisitrum, og få sat hylder og bøjlestænger op, så vi kan få et overblik over hvad vi har. Lars kontakter kommunen og finder ud af om de kan få nogen til at komme og afmontere det gamle toilet og håndvask i badeværelset, så vores sceneelementer kan stå der.
Vi vil gerne prøve at have en fast aften om måneden hvor vi mødes alle sammen også selvom vi ikke har noget i gang. Så foreningen ikke går helt i stå, når det kun er små grupper der øver eller skriver på noget, så det blev foreslået at vi fremover mødes den første onsdag i måneden på station kl. 19. Det blev vedtaget.

10. Valg af bestyrelse: Karin og Eva blev genvalgt til bestyrelsen

11. Valg af suppleanter: Grethe genopstillede som suppleant, men der var kamp om posten i år da både Hanne og Anne Marie stillede op til suppleantposterne. Der var enighed i foreningen om at det var mere praktisk med suppleanter som bor i nærheden, så Grethe tabte valget og Hanne og Anne Marie er nu suppleanter.

12. Valg af 1 revisorer samt 1 revisorsuppleant: Michael genopstillede som revisor og blev genvalgt. Ditte genopstillede som revisorsuppleant og blev også genvalgt.

13. Valg til udvalg: Lars og Buster vil gerne stå for at få noget i gang med vores 1. onsdag i måneden. Der vil blive meldt ud inden via facebook, mail eller sms, når de har noget klar. Man kan sende forslag til indhold til info@charlottentotterne.dk

14. Eventuelt: Vi holder sommerfest fredag den 13. september. Karina og Hanne arrangerer det. Skriv datoen i kalenderen. I hører nærmere når vi kommer på den anden side af sommerferien.

Efter generalforsamlingen var der smørrebrød til alle og en masse hyggeligt samvær.